online-advertising-5756519

SYSTEM MES

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Z MES

System MES, czyli system realizacji produkcji, obsługuje procesy zachodzące w trakcie realizacji produkcji. Oprogramowanie nadzoruje przebieg pracy wykonywanej w działach produkcyjnych oraz czuwa nad odpowiednią ewidencją wykorzystywanych materiałów. Jeżeli system MES jest zintegrowany z systemem ERP w firmie, przechwycone dane zostają przekazywane aby udostępniać użytkowników systemu ERP aktualne statusy zleceń oraz powiązane z nimi koszty w czasie rzeczywistym.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MES

 • Udostępnianie kolejki zleceń produkcyjnych na konkretnych stanowiskach pracy
 • Nadzorowanie i dokładne dokumentowanie zdarzeń obiegu materiałów wykorzystywanych przy procesach produkcyjnych.
 • Nadzorowanie zdarzeń produkcyjnych, czyli m.in. momentu rozpoczęcia i zakończenia, przydzielania pracowników do poszczególnych działań, czy ustawienia procesów związanych z realizacją zleceń.
 • Rejestracja i przekazywanie wyrobów gotowych do magazynów
 • Zamykanie zadań produkcyjnych

CO MOŻNA UZYSKAĆ Z WDROŻENIA MES ?

 • Pełną analizę przebiegu zdarzeń produkcyjnych wraz z wykrywaniem i reagowaniem na problemy w czasie rzeczywistym
 • Dokładną informację dotyczącą materiałów zużywanych do wytworzenia gotowego wyrobu
 • Pełny zasób danych informujących o rzeczywistym sposobie realizacji danego zlecenia produkcyjnego
 • Zwiększenie efektywności pracy, dzięki rejestracji obecności, czasów pracy i wydajności przebiegu wykonywanych operacji
 • Większą efektywność i łatwość dostarczania danych (m.in. dzięki wykorzystanie do rejestracji kart działającym na zbliżenie czy skanerom kodów kreskowych)
 • Identyfikację i likwidację największych problemów produkcyjnych, przyczyniających się do ponoszonych strat
 • Większą produktywność działań, dzięki analizie danych i postawieniu nacisku na lepsze wykorzystywanie czasu pracy maszyn
 • Obniżenie kosztów związanych z działaniami administracyjnymi, dzięki zrezygnowaniu z ręcznego wprowadzania informacji do systemu
 • Bieżące raportowanie wszystkich danych dotyczących przebiegu zleceń produkcyjnych, wgląd w dokładną informację o stanie zdarzeń w czasie rzeczywistym

PODNOSZENIE JAKOŚCI

 • Natychmiastowe wykrywanie powodu pojawiania się braków
 • Obieranie właściwych działań prewencyjnych mających na celu likwidację przyczyny powstawania braków
 • Eliminowanie przyczyn niezgodności i dalsze, ciągłe nadzorowanie przebiegu zleceń produkcyjnych

Po więcej informacji zapraszamy poniżej.